Naam:

RSIN-Nummer:

Bezoekadres:

Postadres:

Doelstelling:

 

Beleid

Ons beleid is om de het monumentale kerkgebouw in perfecte conditie te houden en daarbij uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de monumentale aspecten van het gebouw. De Geertruidskerk biedt ruimte aan religieuze, culturele, maatschappelijke en commerciële activiteiten, passend bij de identiteit van het historische gebouw met als doel het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen voortbestaan en te bewaren voor de toekomst.

 

De kerk wordt gebruikt door de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg voor de zondagse erediensten. Wij zetten in op een bredere openstelling van de Geertruidskerk die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de historische kerk van de gemeente voorhaar inwoners, bezoekers en toeristen.

 

Werkzaamheden aan het gebouw ten behoeve van de instandhouding worden uitgevoerd door daartoe opgeleide en bevoegde vakmensen. Wij werken samen met professionele organisaties voor monumentenbehoud en instandhouding, de Gemeente, de Provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorts benaderen wij overheid- en particuliere fondsen voor het verkrijgen van extra gelden ten behoeve van de instandhouding van het gebouw.

Stichting Behoud Geertruidskerk

8577 79 072

Elfhuizen 3, 4931 AX Geertruidenberg

Kerkstraat 1, 4931 AR Geertruidenberg

Instandhouding Geertruidskerk te Geertruidenberg

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44