Op de plaats van deze kerk stond in de 11e eeuw reeds een aan Gertrudis van Nijvel gewijde romaanse kerk uit tufsteen. Omstreeks 1200 werd het schip naar het zuiden toe uitgebreid. Pas in 1315 begon men met de bouw van de toren. In 1325 begon men met de noordelijke zijbeuk, terwijl omstreeks 1400 met de bouw van het priesterkoor en de crypte werd begonnen. Aan de noordzijde werd vervolgens de Onze-Lieve-Vrouwekapel gebouwd, waarna men het zuidertransept begon.

 

In 1420 werd, in het kader van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de stad door de Dordtenaren in brand gestoken, waarbij ook de kerk zwaar beschadigd werd. De crypte werd nimmer voltooid en de stenen gewelven werden door houten tongewelven vervangen. De zuidarm van het transept werd in 1439 voltooid en de toren in 1447, terwijl de noordarm en de noordbeuk respectievelijk omstreeks 1500 en omstreeks 1539 werden voltooid. Nieuwe beschadigingen volgden tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Bij de inname in 1593 door Prins Maurits werd de toren gedeeltelijk verwoest en ook de latere belegeringen door de Fransen lieten de kerk niet onbeschadigd. Pas in 1768 werd de toren definitief hersteld. Een ingrijpende restauratie vond plaats van 1955-1990.

 

Uit oude documenten blijkt dat de abdij van Thorn bepaalde rechten had in Geertruidenberg. In 1310 werd de kerk op verzoek van de abdis van Thorn door Theobald, Prinsbisschop van Luik, tot kapittelkerk verheven.

 

Willem van Oranje veroverde Geertruidenberg in 1573 waarbij de kerk overging naar het protestantisme. De eerste predikant in Geertruidenberg trad aan in 1574. in 1589 komt door verraad de stad in Spaanse handen en keert het katholicisme terug. Daarna heroverd Maurits de stad rond 1593 en sindsdien is de kerk weer  protestant. De door Maurits verwoeste toren werd in 1768 gerestaureerd en kreeg zijn huidige vorm.

 

Nauwelijks was de kerk met de toren opgeknapt of een nieuwe ramp treft haar. De Fransen werden op 6 maart 1793 gelegerd in het kerkgebouw. In één dag hebben ze de stoelen en banken op 13 plaatsen in de kerk als brandhout gebruikt, werd het orgel onherstelbaar beschadigd en sprongen meerdere zware grafzerken stuk. Bij zijn bezoek in 1806 betoonde koning Lodewijk Napoleon zijn medeleven door 2000 gulden te schenken voor een nieuw orgel. De kerkmeesters zagen weinig heil in het plaatsen van een nieuw orgel in een ruïne. In 1817 werd het gebouw door een muur in tweeën gedeeld. Het koor en de transepten hadden te veel geleden van de ingekwartierde soldaten. Verschillende herstelwerkzaamheden beginnen in 1876 en duren tot 1986. Vanaf 1987 tot aan 1990 vind een van de grootste kerkrestauraties van de 20e eeuw plaats en word de Geertruidskerk weer in ere hersteld. Dit alles mede mogelijk gemaakt door het legaat van Mw. Bianchi - von Freyburg, echtgenote van de voormalige burgemeester van Geertruidenberg.

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44