De laat gotische crypte is in bouwkundig opzicht een merkwaardigheid. Omdat de kerk eertijds (1310) een Kanunniken kerk was, steekt het dak van het koor aanmerkelijk boven het dak van het schip uit. In het jaar 1420 werd de toenmalige kerk tijdens een oorlog met de Dordtenaren geheel in de as gelegd. Daarna werd nog in deᅠ15e eeuw de kerk herbouwd in de huidige vorm.

 

 

De naam Crypte stamt uit het Grieks en betekent letterlijk: "ik verberg". Het heeft direct verband met de bloedige vervolgingen van de eerste Christenen door de Romeinse keizers. De gelovigen verborgen of begroeven hun doden en martelaren in onderaardse gangen.

Later, toen de vervolgingen afnamen, werden kerken gebouwd boven het graf van de heilige en zo ontstond de Crypte.

 

Vrij kort voor 1420 is begonnen met de bouw van de crypte en koor van de kerk. In 1420 werd Geertruidenberg getroffen door de grote stadsbrand die veroorzaakt werd door de belegering van de Dordtenaren. De stad brandde af en de kerk leed grote schade.

 

De krocht werd niet afgebouwd en de oorspronkelijke kruisgewelven van de kerk en het koor werden vervangen door houten tongewelven. De crypte werd volgestort met zand en gebruikt om (belangrijke) mensen in te begraven.

 

Pas in 1893 werd de half afgebouwde crypte bij toeval weer ontdekt. Tijdens werkzaamheden in het koor bleek dat er zand was weggelopen langs de wand van het koor en besloten werd om het koor uit te graven. Er werd een commissie benoemd en de namen van de leden zijn te zien op een gedenksteen in de wand van de crypte. Op 16 september 1895 werd met de uitgraving begonnen en op 4 november was het karwei geklaard. In de crypte werden, benevens zes grote grafkelders, weinig interessante zaken aangetroffen. Wel bleek dat de crypte slechts gedeeltelijk was afgebouwd, waarschijnlijk ten gevolge van onvoldoende financiële middelen.

 

Tijdens de grootscheepse restauraties van de kerk in de jaren 90 van de vorige eeuw werd de crypte in eren hersteld. Het is de enige gotische crypte, samen met die van Thorn, in Nederland.

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44