In de Geertruidskerk is een zeer bijzonder wandbord aanwezig ter nagedachtenis van Arent van Du(i)venvoorde, de gouverneur van Geertruidenberg in de periode 1595 tot 1601. Op het boven paneel is het wapen van de familie Van Duivenvoorde aangebracht, op goud drie zwarte wassenaars (laatste kwartierstand van de maan, liggende met de punten naar boven). Daaronder op de fries de zinspreuk: GODT IS MYN HOPE. Op het bord staan Bijbelteksten waarin oversten van het volk gewezen worden op hun verplichtingen tegenover de vijand, o.a. Jozua 10:24 en Psalm 44:6. Geheel onderaan staat een gedichtje, waarin de naam van Arent van Duvenvoorde verwerkt is: Maeckt mij JONCKHEER en verheucht door U genade Met U woort als een ARE NT tot uwer eeren; Bewaert mij Godt VAN grootheijt en alle genade dat ick ootmoedich als DUVEN sonde r verleeren mijn ampt mach bediene VOOR DE ooge des Heere.

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44