Johan Arnold Zoutman werd 10 mei 1724 op het buitenhuis van zijn ouders te Reeuwijk bij Gouda geboren. Op de Reeuwijkse plassen werd veel gezeild en waarschijnlijk is hier de liefde voor het water ontstaan. In 1736 voer hij als adelborst op 12-jarige leeftijd op een oorlogsschip van de admiraliteit van Amsterdam het zeegat uit. In 1779 werd hij door stadhouder Prins Willem V tot schout-bij-nacht bevorderd. Een jaar later brak de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog uit en werd hij belast met het begeleiden van een konvooi naar de Oostzee. Tijdens deze tocht stuitte hij op een Brits eskader. De daarop volgende Slag bij de Doggersbank eindigde feitelijk onbeslist. De Engelsen braken namelijk de strijd af na vele vergeefse pogingen om door de Hollandse linie heen te breken. Vele doden en gewonden aan beide zijden, maar Zoutman werd gezien als de winnaar. Eenmaal weer aan wal werd hij met eerbewijzen

overladen, waaronder een gouden penning van de Prins met als opschrift: "Concordia res parve vrescunt" (Eendracht maakt macht).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom een grafmonument van Admiraal Johan Arnold Zoutman in de Geertruidskerk vraagt u zich misschien af? Zoutman was getrouwd met Adriana Johanna van Heusden, dochter van de rentmeester van de Prins van Oranje over het kwartier van Geertruidenberg. Na zijn overlijden op 7 mei 1793 werd hij bijgezet in de grafkelder van de familie Van Heusden in de Geertruidskerk. Op verzoek van ds. Glasius aan Koning Willem II werd een monument ter ere van Zoutman opgericht. Het monument vindt u in het Noordertransept van de kerk, een eenvoudige zuil van wit geaderd marmer afgedekt door een metalen kroonstuk.

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44