Sint Sebastiaan is de patroonheilige van het schuttersgilde. In de Geertruidskerk is tijdens de restauratie een Fresco van Sint Sebastiaan ontdekt. Helaas was de originele Fresco niet te restaureren. De restanten zijn geconserveerd en voor de originele schildering is een voorzetwand geplaats. Op deze voorzetwand is de Fresco overgenomen zodat deze toch voor het nageslacht zichtbaar blijft. De Fresco is gemaakt tussen 1415 en 1566. Tijdens de beeldenstorm verdwijnt de Fresco onder een dikke kalklaag.

 

Er is in en rond Geertruidenberg altijd strijd geleverd. Een beruchte rivaal was de stad Dordrecht. Een hoogtepunt vormde de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1350-1490).

Bij dit alles speelde de stedelijke schutterij een beslissende rol. Zij was verantwoordelijk voor de verdediging van de stad en daarbij konden ze wel wat bijstand van de heilige Sebastiaan gebruiken.

 

Sint Sebastiaan was een christen uit Milaan, geboren te Narbonne, uit de derde eeuw na Christus. Hij was onder keizer Carinus soldaat en onder keizer Diocletianus leider van de praetoriaanse garde. Sebastiaans ouders waren christenen. Hijzelf bekeerde zich in het geheim, omdat de christenen toen nog door de Romeinen vervolgd werden, en hielp de mensen die leden onder die vervolgingen. Als soldaat onder Diocletianus zou hij wonderen hebben verricht en hield hij lange redevoeringen. Hij wist de tweeling Marcus en Marcelianus te overreden de marteldood vooral toch te sterven.

 

Hij viel hierdoor in ongenade bij de keizer, nadat die ontdekte dat hij christen was. Soldaten arresteerden hem en doorzeefden hem op het Marsveld met pijlen. Volgens een ander verhaal werd hij naakt aan een boom of paal gebonden.

 

De heilige Irene, weduwe van de martelaar Castulus, wilde hem begraven maar merkte dat hij nog leefde. Ze nam hem mee naar huis en lapte hem op. Enkele dagen later stond Sebastianus op de trappen van de tempel van Sol Invictus om de twee keizers te wijzen op hun onrechtvaardig optreden tegen de christenen. Opnieuw werd hij gearresteerd en in het Circus van Rome doodgeknuppeld; zijn lichaam werd in de Cloaca Maxima (riool) gegooid. De heilige Lucina (een ander verhaal zegt dat het Irene was) viste zijn resten op uit de drek, waste het lichaam en begroef hem in de catacomben aan de Via Appia, bij de toenmalige apostelbasiliek, op de plaats waar nu de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de Muren staat.

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44