Stichting Behoud Geertruidskerk werd in 2017 opgericht. De stichting heeft ten doel het in goede staat brengen en houden van de Geertruidskerk te Geertruidenberg teneinde deze in het algemeen, plaatselijk, regionaal en nationaal belang, als cultureel erfgoed en historisch monument te doen voorbestaan.

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Marco Verbrugge (voorzitter), Gerard Leeuw (penningmeester) en Lilian Grootswagers (secretaris).

 

Medewerkers

De dagelijkse leiding is in handen van Paul Koedijk (beheerder). Hij wordt ondersteund door het bestuur en verschillende vrijwilligers.

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden bekleden allen een onbezoldigde functie. Medewerkers krijgen een salaris toebedeeld. Vrijwilligers ontvangen een bescheiden vergoeding.

Klik hier voor ons

beleidsplan van 2019 - 2020!

Klik hier voor ons

beleidsplan van 2017 - 2018!

Klik hier voor onze statuten!

Stichting Behoud Geertruidskerk is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling, en sinds 2017 zelfs als CULTURELE ANBI.

 

Schenken is dan ook financieel aftrekbaar, via de culturele ANBI aanwijzing wil de overheid schenken extra stimuleren. U heeft zelfs het recht op 125% aftrek, voor meer info klik hier !

© Artiztz Lay-Out Studio 2017

Stichting Behoud Geertruidskerk

Kerkstraat 1  4931 AR  Geertruidenberg

T 0162-518473

 

Inschrijving KvK 69199043

RSIN-Nummer 8577 79 072

IBAN NL76 RABO 0321 7070 44